002 | MANIPULACE III

  ANDERLE Jiří (1936 Pavlíkov u Rakovníka)

  Kombinovaná technika na papíře, 32,5 x 65 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1976, signováno dole uprostřed Anderle, list č. 16/70.
  Studoval u prof. Pelce a Silovského na AVU v Praze, 1969 - 73 asistentem prof. Z. Sklenáře na VŠUP v Praze. Tvůrčí podněty rozšířila osmiletá spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce v 60. letech, která mu umožnila poznání moderního umění ve světových sbírkách. V intencích expresivní abstrakce vzniká 1962-64 groteskně pointovaný obrazový grafický i kreslířský cyklus Vesnické tancovačky. Traumatickou vizi reality prohlubují další cykly Hlavy, Bez kůže, jejichž grafické provedení v suché jehle a mezzotintě se stane vůdčím výrazovým prostředkem dalšího desetiletí. V cyklech Komedie, Perspektivy, Hry a Interiéry navazuje imaginární rozhovor s obrazy starých mistrů a v janusovské dvojakosti dobra a zla, krásy a ošklivosti, mládí a stáří a vytváří působivé podobenství lidského osudu. Figurální podoba Comedie dell´Arte, která se stala jeho celoživotním tématem i jeho staromistrovsky brilantní, jakoby rentgenově prosvětlena kresba, přitahoval fantazii nejmladší generace a současně otevřela jeho autorovi cestu na mezinárodní scénu, kde se stal jedním z nejcitovanějších grafiků
  Autor viz B 1/166, Ch 1/41, NEČVU 1/26, Současná česká grafika, kat. 1989.

  • vyvolávací cena: 10 000 CZK
  • dosažená cena: 10 000 CZK