010 | PRVNÍ SNÍH V MĚCHOLUPECH

  BLAŽÍČEK Oldřich (1887 Slavkovice na Moravě - 1953 Praha)

  Olej na lepence, 66 x 95 cm, rámováno, datace 1951, signováno vpravo dole O.Blažíček 51, zezadu opatřeno štítkem a razítkem ČFVU.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
  Přední český krajinář, zabýval se však i zátiším a architekturou. Studoval nejprve na VŠUP v Praze u profesorů E. Dítěte a V. Maška, poté přechází k prof. H. Schwaigerovi na AVU. Ten mu doporučil o prázdninách roku 1910 vyhledat a namalovat interiér kostela sv. Vlaha v Dubrovníku. Blažíček následně zacílil přímo do pražské Svatovítské katedrály a téma chrámových interiérů, zvláště gotických a barokních, zpracovával soustavně. Postupoval zpravidla velmi exaktně s rozkreslením kompozice, následným podmalováním akvarelem či temperou, malbou do sucha roztíraným olejem a závěrečnými subtilními lazurami. Transparentní charakter všech vrstev mu umožnil dobrou čitelnost tvůrčího postupu a věrohodnou modelaci prostoru a tvarů včetně světelné režie. Dodnes nejsou co do výrazu tyto obrazy překonány a zůstávají nejen pýchou svého tvůrce, ale i svědectvím své doby. V žánru krajinomalby patří mezi výrazné představitele moderní krajinomalby, byl vždy plenérista a jeho oblíbenými destinacemi byla Vysočina, Haná, Železné hory. Patří k postimpresionistické linii klasické krajinomalby a jeho díla jsou zastoupena v četných domácích i zahraničních kolekcích.
  Autor viz T 1/70,2/755, TD 29, V 1/229, Ch 1/177, NEČVU 1/74.

  • vyvolávací cena: 120 000 CZK
  • dosažená cena: 390 000 CZK