082 | KOUPÁNÍ

  BOETTINGER Hugo (1880 Plzeň - 1934 Praha)

  Olej na kartonu, 54 x 45,5 cm, rámováno, datace - okolo r. 1920, signováno vlevo dole Boettinger, zezadu opatřeno přípisem s určením.
  Vystaveno:
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S. V. U. Mánes, 5. 4. – 21. 5. 2013, 3. 7.- 1. 9. 2014 Městské informační centrum Uničov - Městská galerie - Metamorphoses, Uničov.
  Publikováno:
  Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S. V. U. Mánes, 2013.
  Malíř, portrétista, známý hlavně svými karikaturami, žák prof. E. K. Lišky a F. Jeneweina na UPŠ a M. Pirnera na AVU v Praze. Byl uznávaným portrétistou a karikaturistou, zároveň se po celý život se střídavou intenzitou věnoval symbolistně chápaným figuracím. Tento svůj zájem o klasicky cítěnou nahou figuru spojený s mýtem ztraceného ráje chápal úzce privátně. V roce 1905 odjel s T.F. Šimonem do Londýna na retrospektivu J. Whistlera, jehož citlivá syntéza symbolismu s impresionismem autora natrvalo ovlivnila. Díky Whistlerovi dostávají portréty hlubší stavební řád vynořující se ze snově mlžného barevného prostředí, ve svém celku tlumočící psychologický obraz portrétovaného.
  Autor viz T 1/72, TD 30, 222, V 1/251, B 2/113, NEČVU 1/76.

  • dosažená cena: 36 000 CZK