006 | BEZ NÁZVU (TURECKÝ ROH)

  BOUDNÍK Vladimír (1924 Praha - 1968 Praha)

  "Aktivní grafika se strukturou na papíře, 29 x 21 cm, volný list, datace 1960, signováno dole uprostřed Vladimír Boudník 1960.
  Publikováno:
  Primus Zdeněk, Vladimír Boudník - Mezi avantgardou a undergroundem, Gallery 2004, str. 78, varianta díla.
  Grafik, malíř a autor uměleckých programů. Po druhé světové válce studoval na Státní grafické škole. Patří k iniciátorům poválečné linie abstrakce, definované pojmem informel. Už od konce 40. let demonstroval svůj ""explosionalismus"", umělecký princip emocionality uvolňující lidskou obrazotvornost a asociační schopnost. Jeho převážně grafická tvorba pracovala hlavně se strukturami a surovými materiály a rozvíjela se v řadách strukturální nebo aktivní grafiky, popřípadě v monotypech založených na uvolněném malířském gestu. V roce 1960 se účastnil obou Konfrontací, neveřejných ateliérových výstav mladých abstraktních umělců (J. Valenta, Z. Sion, A. Veselý, J. Koblasa ad.). Přátelil se a měl blízko k M. Medkovi a B. Hrabalovi, později i k J. Kolářovi.
  Autor viz Ch 1/202, NEČVU 1/82."

  • dosažená cena: 26 000 CZK