244 | HONBA NA GORILU - „NEGI“, VŘEŠTÍ ŽENY A PÁDÍ ODTUD

    BURIAN Zdeněk (1905 Kopřivnice na Moravě - 1981 Praha)

    Kvaš na papíře, 35 x 27 cm, paspartováno, datace 1924, signováno vlevo dole ZBurian, opatřeno přípisy s určením, ilustrace pro zeměpisný měsíčník Širým světem.
    Malíř a ilustrátor, studoval u J. Obrovského na AVU v Praze. Proslul svými ilustracemi k pravěkým dějinám, ale i jako ilustrátor knih pro mládež od K. Maye, D. Defoa nebo E. Štorcha.
    Autor viz T 1/119, TD 37, V 5/352, Ch 1/242.

    • dosažená cena: 34 000 CZK