077 | POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY

    DVOŘÁK Karel (1893 - 1950)

    Bronz, 58 x 30 x 55 cm, datace 1937, značeno zepředu K. DVOŘÁK 37.
    Sochařské dílo, které máme k dispozici je ukázkovým vzorem mistrné autorovy práce s hmotou. Karel Dvořák se původně vyučil jako cizelér a nejspíše právě znalost materiálu z řemeslného pohledu, přístup, který musí řemeslník vyznávat vůči hmotě se kterou pracuje, podtrhl umělcův cit pro ztvárnění námětu. Pomník obětem I. světové války je krásnou prací sochařského umění spolu s řemeslným zpracováním na které mohl autor díla přímo z pohledu znalého dohlížet. Cílená exprese vyzařující z postavy vojáka nám předává kus z hrůzy světové války, všeho co jí provázelo. Voják klečící na jednom koleni zaujímá velice sugestivní polohu a spolu se vztyčenou rukou s gestem vztyčených prstů připomíná vojenskou přísahu, jež musel každý legionář podstoupit. Tato přísaha, která každého z přísahajících vede k ochraně vlasti a jejích obyvatel. Dílo autor vytvořil v politicky nestabilním čase, v čase nástupu extremistických politických myšlenek, které následně vyeskalovaly do druhé světové války. Karel Dvořák se v díle projevuje jako výtečný sochař civilistního ražení a zároveň i jako skvělý posel kýžené atmosféry, která z díla na diváka přímo sálá. Voják odevzdán danému vypjatému momentu se hlásí ke své povinnosti a potvrzuje tak nejen svou přísahu, ale dodává divákovi na národní hrdosti za boj z nezpravím, se zvůlí osudu. Nabízené sochařské dílo je neobyčejným kouskem z tvorby Karla Dvořáka a též svědkem národní hrdosti a síly.