• KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE

047 | KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE

DVOŘÁK (BRUNNER) František (1862 Přelouč - 1927 Praha)

Olej na plátně, 181,5 x 111,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole Fr. Dvořák.

Komentář PhDr. Mgr. Michael Zachař:
Vynikající všestranný malíř a kreslíř patřil k druhům Muchovým a Maroldovým, avšak nikdy se nedostal do širokého povědomí veřejnosti. Jeho umělecké ambice se naplňovaly značně klikatými cestami. Zprvu maloval krotce realistické výjevy a portréty v tlumené barevnosti, po roce 1890 pak pozvolna s rostoucí technickou jistotou vytvářel zakázkové portréty stále bohatší klientely v přímé úměře k místě pobytu – Paříž, New York, Filadelfie, Londýn atd. Přitom se projasnila jeho paleta do až oslnivé veristické škály, strunu secesní stylizace napínal rád až k prasknutí, aby paralelně jako skici pro sebe črtal drobné krajinářské senzace s ostrými světelnými efekty, záblesky a barevnými šlehy. Nikoli náhodou tak od něj známe z první dekády nového století řadu báječných koloristických maleb na samé hranici abstrakce. Ovšemže se živil nadále jako malíř zakázkových portrétů, skvěle uměl malovat děti a velké obliby doznaly jeho múzické ženy z profilu, často ve formátu oválu či tonda. Delší čas působil v Indii, a tak svůj zralý život i dílo naplnil obdivem k východním naukám, takže jeho výtvarný odkaz září v závěru nebeským jasem. Velkoformátový precizně promalovaný rodinný dvojportrét náleží do okruhu zakázek pro císařskou rodinu na Konopišti a snese srovnání s tehdejší světovou portrétní špičkou.

Malíř žánrů a podobizen, v roce 1879 studoval na pražské AVU u prof. Fr. Čermáka, poté na vídeňské akademii. V roce 1883 studoval v Mnichově u Seitze a Lindenschmidta. Již roku 1885 vystavoval v Mnichově a jiných německých městech svá díla zejména ze života dětí. Podnikl studijní cestu po Itálii a Francii, poté pět let působil v Americe, kde se věnoval především podobiznám. 1895 se vrací do Paříže, kde si zařídil vlastní ateliér. Po své druhé cestě do Ameriky se natrvalo usazuje v Praze. Jeho podobizny vynikají jasným svítivým koloritem.
Autor viz T 1/187, V 5/444, B 4/80.

  • dosažená cena: 500 000 CZK