• SUB ROSA

044 | SUB ROSA

FIŠEROVÁ Eva

Sintrované růžové kompoziční sklo, 40 x 24 x 10 cm, datováno 2002, signováno zezadu ef02.
Slovenská malířka a sochařka, jejíž proslulost daleko přesáhla hranice rodné vlasti, studovala na SOU sklářském v Lednickom Rovnom, na VŠVU v Bratislavě a v oboru Sklo v architektuře pod odborným vedením Václava Ciglera. Ve svém autorském projevu je expresivní, metaforická a asociativní, umně zvládá práci s velkým množstvím materiálů, formátů a technik. Od počátků své tvorby vychází z vlastních pocitů, které promítá do fantazijních představ formálně vycházejících z geometrických tvarů a konstrukcí. Uspořádala řadu samostatných výstav v Paříži, Londýně, Den Haagu, Štrasburgu, Praze, Bratislavě, Vídni, Budapešti aj. Její dílo je zastoupeno v mnoha významných muzeích a galeriích, stejně jako ve velkých soukromých sbírkách v Evropě, USA, Kanadě a Asii.

  • zpět