• AKUSTICKÁ KRESBA

116 | AKUSTICKÁ KRESBA

GRYGAR Milan (1926 Zvoleno)

Kresba na papíře, 87 x 61 cm, rámováno, pod sklem, datace 1978, signováno zezadu MILAN GRYGAR 1978.
Vztahem hudby a zvuku se Milan Grygar zabývá od roku 1965, kdy jej začal systematicky zkoumat a zaznamenávat. Důvodem pro práci se zvukem bylo pro Grygara zjištění, že „ve světě panují souvztažnosti, zvuk je spojen s vizuálností a ani vizuálnost neexistuje bez akustického“. K fenoménu zvuku ho přivedla systematická práce s médiem kresby, kde podnětně působil především důraz na procesuálnost a elementární tvůrčí gesto. Uvědomil si zvukový rozměr kresby a nadále se zaměřil na možnosti, jak zvuk s realizací díla trvale propojit. Zvuk se pro něho stal ekvivalentem kresby, nejedná se však o přesnou analogii, ale o „přirozený vztah daný jednotou pohybu v čase“. Různé aspekty vztahu obrazu a zvuku rozvíjí Grygar i v následujících desetiletích.
V Akustické kresbě představuje konečné dílo výsledek performativního procesu, při němž se Grygar pohybuje po ploše papíru. Prezentovaná Grygarova kresba vyniká implementací barvy, která se v jeho partiturách objevuje od roku 1969. Geometrický rytmus struktury tu nabourává chybou v logice celku a barevnými zásahy v rastru, zvuk je znázorněn žlutým a růžovým narušením monotonie černobílé struktury. Barevné komponenty obohacují kreslenou partituru o nové možnosti a rozšiřují její instrukční schopnost. Při interpretaci jsou partitury čteny po jednotlivých segmentech nebo celcích a barvách a rozmístění bodů vyjadřuje volitelné zdroje zvuku.
Přední malíř, grafik a tvůrce zvukových realizací. Studoval ŠUŘ v Brně a v roce 1950 absolvoval na VŠUP u prof. J. Nováka a E. Filly. Od roku 1959 maloval zátiší, které se zvolna proměňovalo v bezpředmětné kompozice. V 60. letech vytvořil sérii černobílých kreseb principem vodorovného řazení. Později nahrávkou na magnetofonu pořídil přesný záznam zvukové kresby. Právě od roku 1965 se začal zabývat vztahem hudby a zvuku. Roku 1966 vystavil kresby i se zvukovou nahrávkou a o rok později poprvé vystavil půdorysné partitury jako projekce rozprostřeného zvuku. Své kresby a obrazy dodnes koncipuje jako partitury různých principů. Vedle volné tvorby patří mezi nejvýraznější osobnosti českého filmového plakátu, zabývá se knižním designem a ilustracemi, především pro děti. Člen SVU Mánes a výtvarné skupiny Jiná geometrie. Jeho díla jsou zastoupena v českých i světových výstavních institucích a v privátních kolekcích.
Autor viz Ch 2/388.

  • dosažená cena: 110 000 CZK