024 | VE VĚTRU

  HUDEČEK Antonín (1872 Loucká u Ředhoště - 1941 Častolovice)

  Olej na plátně, 47 x 54 cm, rámováno, datace – okolo r. 1920, signováno vpravo dole Ant. Hudeček.
  Nabízené rané dílo přitahuje oko diváka svou expresivní formou, kterou je zachycena rozbouřená krajina. Autor zde mistrně využil techniku zkratkovité malby k zobrazení přírodního jevu. Vyvedený pohyb ohýbajícího se stromoví a svižně nahozená krajina doslova vtahuje diváka do samotné přírodní scenérie. Antonín Hudeček zde ukazuje nejen svůj řemeslný um v malbě, ale také smysl pro formu a vyobrazení atmosferických jevů.
  Významný český malíř krajinář, studoval v ateliérech profesorů M. Pirnera a V. Brožíka na AVU v Praze a později také na Akademii v Mnichově u prof. O. Seitze. Zpočátku se věnoval figurální malbě a aktům a v r. 1895 si zařídil v Praze ateliér. Připojil se ke skupině malířů, která se pod vedením J. Mařáka věnovala krajinomalbě, zvláště pak v okolí Okoře. V této skupině byl také A. Slavíček. V r. 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a v r. 1900 uspořádal svou první výstavu ve Vídni. Podnikal opakované studijní malířské cesty po Itálii a Sicílii, kde ho okouzlily mořské scenérie. Inspirace pro svou mimořádnou krajinářskou tvorbu čerpal v okolí středočeského Kolína, Police nad Metují, ale také na Slovensku, Podkarpatské Rusi, v Tatrách, na Rujáně a dokonce i v Praze. V krajinářství dosáhl značného věhlasu. V námětech se věnoval zobrazování malbě působivých krajin, lesních porostů, selských stavení a mistrovsky se mu dařilo zachycovat lyrickou atmosféru a náladu. V jeho realistickém malířském rukopisu je vidět odraz malířských štětců J. Mařáka, A. Slavíčka a někdy i francouzských impresionistů. V poslední době patří mezi sběrateli velmi vyhledávané autory.
  Autor viz T 1/386, TD 77, V 2/500, TB 18/33, B 5/649, NEČVU 1/291.

  • zpět