• POSTAVY

251 | POSTAVY

HUDEČEK František (1909 Němčice u Holešova - 1990 Praha)

Běloba na černém papíře, 15,5 x 18 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datováno 24. 11. 1945.
Publikováno:
Jiří Machalický, Martin Zeman, František Hudeček, Praha 2011, obr. č. 12, str. 16.
Malíř a grafik. Studoval na UMPRUM v Praze u prof. F. Kysely. Poté byl přijat Willy Nowakem na AVU. Od roku 1936 se účastnil Zlínských salónů. Roku 1941 se stal členem Výtvarného odboru UB, jejichž výstav se pravidelně účastnil. Od mládí se stýkal s Františkem Grossem, východiska jejich tvorby jsou v mnohém blízká: vliv a úspornost kompozice kubismu spolu s uvolněnou imaginací poetismu a surrealismu. Člen Skupiny 42, v jeho tvorbě se prolínala fantazie a sen, variace prožitku u námětu Nočního chodce představovala osobitou poetiku, blízkou cílům Skupiny 42. Autor směřoval ke geometrickému uspořádání, vyjadřoval se ve srozumitelných znacích, v sérii hlav se forma nadále redukovala až k abstraktnímu pojetí. Od roku 1945 člen SČUG Hollar.
Autor viz T 1/388, TD 77, V 2/500, B 5/649, Ch 3/341, NEČVU 1/292.

  • zpět