• MOŘSKÉ DNO

125 | MOŘSKÉ DNO

JANEČEK Ota (1919 Pardubice - 1996 Praha)

Olej na plátně, 70 x 70 cm, rámováno, datováno 1983, signováno vpravo dole Ota Janeček.
Zezadu opatřeno přípisem s určením a číslem autorova soupisu 1322.
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval u prof. Kysely na UPŠ v Praze. Člen Mánesa a Hollaru. Jeho snové a poetické náměty procházejí v 60. letech zkušeností abstrakce, příznačná je jednoduchá linie. Všestranný umělec. Svou tvorbou zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky, knižní ilustrace i do známkové tvorby. Zabýval se textilní tvorbou a šperkem. Základní inspirací je mu příroda, rozhodující je lyrický prožitek. Ve 40. letech reagoval na tvorbu Modiglianiho a na kubismus. V 50. letech objevil téma Trav a Ptáků, 60. léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, v 70. letech vytváří několik významných cyklů, např. Terče a Zdroje života. Poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou.
Autor viz T 1/419, TD 81, V 6/95, B 6/30, Ch 4/148, NEČVU 1/310.

  • zpět