• PO KOUPELI

063 | PO KOUPELI

KARS Jiří (George) (1880 Kralupy - 1945 Ženeva)

"Olej na plátně, 41 x 33 cm, rámováno, datace 1925, signováno vlevo nahoře Kars 25.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové, Ph.D.
Komentář PhDr. Rey Michalové, Ph.D.
Posuzovaný obraz „Po koupeli“ je autentickým, typickým a senzuálně okouzlujícím dílem Jiřího (Georga) Karse, příslušníka zakladatelské generace českého moderního umění, kosmopolitního tvůrce, patřícího k tzv. Pařížské škole (École de Paris). Tento rodák z Kralup pocházel z bohaté židovské rodiny. Protože nikdy neměl existenční starosti, mohl si zvolit život moderního umělce, který se volně pohybuje ve světě bez jakéhokoli geografického omezení (až do okupace Československa). Vystudoval malířskou akademii v Mnichově, procestoval mnoho zemí Evropy, až se nakonec usadil (1908) v Mekce moderního umění, v Paříži. Účastnil se tam Podzimních salonů a dalších významných výstav a pohyboval se ve společnosti slavných představitelů výtvarné i literární avantgardy (G. Apollinaire, P. Picasso, A. Derain, M. Vlaminck, J. Gris, M. Jacob, S. Valadon, M. Utrillo ad.). Jiří Kars dosáhl za svého života významných úspěchů a uznání (byl m.j. jmenován Rytířem francouzské Čestné legie) a dodnes je v zahraničí považován za jednoho z nejznámějších českých umělců.
Posuzovaný obraz „Po koupeli“ je Karsovou mistrnou etudou na nejsmyslnější téma v žánru figurální malby – ženský akt. Právě monumentální, výtvarně abstrahované akty patřily k autorovým klíčovým námětům a přispěly k jeho celosvětové proslulosti.
Tento promyšleně koncipovaný obraz plného výrazu fascinuje harmonickou souhrou tvarů, budovanou ve větších barevných plochách a uzavřenou suverénním lineárním obrysem sledujícím vláčné obrysy těla, stejně jako mimořádně noblesní redukovanou barevnou škálou. Obraz „Po koupeli“ je skvělým komorním dílem, které příkladně reprezentuje vývoj evropského (neo)klasicismu do syntetičtějších, malířsky šťavnatějších poloh. Zároveň přesně vystihuje charakter Karsova malířského talentu. Autor se zde vyhýbá jakékoli snaze po efektu. Prostřednictvím forem moderního realismu směřuje k syntéze, přičemž přírodu vnímá jako základní podnět, zdroj výtvarných prvků, z nichž komponuje svébytný organismus obrazu. „Vezmu-li si model, nesnažím se zobrazit ženu, nýbrž ženství“, pronesl sám Kars. Jen lehce a nepopisně naznačené interiérové prvky v tlumené barevnosti vytvářejí ideální kulisu, která nechává zaznít bělostný inkarnát a ladné křivky ženského těla.
Obraz „Po koupeli“ je dílem delikátní výtvarné harmonie, při jehož kontemplaci se nám mohou vybavit slova spisovatele Florenta Felse, který opěvoval „klidnou věcnost něžných a silných“ Karsových aktů.
Evropsky uznávaný český malíř židovského původu studoval na AVU v Mnichově u F. Stücka, kde poznal P. Kleea. V letech 1906 - 1907 pobýval v Paříži, odkud cestoval do Španělska, kde ho zaujala tvorba F. Goyi a D. Vélazqueze. Jeho další kroky ho vedly přes krátké intermezzo v Praze, kde v r. 1909 vystavoval v Praze s německými výtvarníky a byl hrdě nazván B. Kubištou – „analytickým impresionistou"", do Paříže. Tam se stal bez nadsázky naturalizovaným Francouzem. Po první světové válce se stal Kars kmenovým umělcem galeristy a vydavatele H. Goltze v Mnichově. V této době byl označován výtvarnými teoretiky za expresionistu. Ve dvacátých letech se přiklonil k figurativní tvorbě (akty a portréty), ovlivněné Dérainem, částečně i Matissem (krajiny), kde jasnou barevnost s dynamickou pevnou linií střídala stále častěji pochmurná tonalita. V 20. a 30. letech byl řazen do modernistického okruhu L

  • dosažená cena: 940 000 CZK