KARS Jiří: SEDÍCÍ AKT

  Olej na plátně, 100 x 70,5 cm, rámováno, datace – před 1930.  Opatřeno odbornými posudky prof. PhDr. Jiřího Siblíka a PhDr. Arno Paříka a čestným prohlášením Dr. Jaroslava Borovičky.  Provenience:
  • Sbírka Dr. Jaroslava Borovičky.
  •  Restituce z Oblastní galerie Liberec, č. sbírky 881.      Nabízený sedící akt je výtečným příkladem tvorby Jiřího Karse. Malíř zde projevuje své sklony k neoklasicistnímu jazyku malby. Zobrazená modelka hledí na diváka upřeným pohledem, soustředěným směrem k malíři, navazujíc tichý rozhovor. Žena je vyobrazena ve své plné kráse, pouze svá kolena cudně halí do bělostného plátna. Látka dělá dívce taktéž společnost v podobě opěrky zad, kde Kars zvolil méně kontrastní odstín, jenž více spolupracuje s barvou pleti krásky. Akt je zasazen do neidentifikovaného prostoru, není zde nic, co by si upíralo divákovu pozornost, mimo samotnou modelku. Ta uhrančivě nejen hledí směrem k divákovi, ale zdobí jí taktéž rudé rty a rdící tváře, které dotvářejí ušlechtilý vjem. Obraz není skromného formátu, a tak je modelka vymalována v takřka životní velikost. Modelka, sedíc nehnutě, je osvícena přímým světlem, které nemá žádný přírodní zdroj, a tak malíř navodil dojem, že právě ono světlo je součástí samotné ženy-bohyně. Dílo se v tomto případě rovná zachycená modelka. Jiří Kars v daném plátně vše podvolil oné bohyni, jež svolila k zachycení pro oko smrtelníka. Malíř znám pro své umění vyjádření ženské krásy v nabízeném plátně opět potvrzuje svou velikost, která přesáhla český prostor a nabyla evropského rozsahu.


  • vyvolávací cena: 900 000 CZK