• SEDLÁK Z BALKÁNU

058 | SEDLÁK Z BALKÁNU

KUBA Ludvík (1863 Poděbrady - 1956 Praha)

Olej na plátně, 72,5 x 59 cm, rámováno, datováno okolo r. 1910, signováno vpravo dole L. Kuba.
Malíř, hudebník a spisovatel, studoval u prof. Pirnera na AVU v Praze a na Akademii Julien v Paříži. Od r. 1945 byl profesorem AVU. Pro jeho tvorbu je charakteristický přesný národopisný detail. Celý život se intenzívně zajímal o slovanské národy, sbíral jejich písně a maloval jejich zvyky. Využíval podnětů impresionismu v realistické malbě. Důležitou součástí jeho díla jsou portréty a autoportréty.
Autor viz T 1/577, 2/771, TD 109, 223, V 3/129, TB 22/31, B 6/325, NEČVU 1/415.

  • dosažená cena: 140 000 CZK