101 | KRAJINA

  LIESLER Josef (1912 - 2005)

  Olej na lepence, 59 x 66 cm, rámováno, datace 1938, signováno zezadu Liesler, zezadu na lepence opatřeno autorským přípisem s určením.
  Vystaveno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11., Praha, 2015.
  Publikováno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, S.V.U. Mánes a Správa Pražského Hradu, Praha, 2015, s. 618.
  Tato rozrušená krajina namalovaná v přelomovém roce 1938 dokládá umělcovu autentickou reakci na dobové události. Skrze své barevné ladění v ponurých barvách krajina vypovídá o skeptické náladě a nevíře v budoucnost zpečetěného osudu Československa. Ačkoliv na obraze převažují spíše temné odstíny, bílé kontury velmi nervózně doprovázejí jednotlivé ostře zalamované tvary stromů a silničních sloupků. Celá plocha obrazu díky tomu působí až elektrizujícím napětím, které nemůžeme interpretovat pouze skrze předválečné ovzduší, ale musíme ji zahrnout i do kontextu umělcova tíhnutí k expresivnímu vystižení emoce. Obraz je výjimečným dokladem umělcovy vlastní suverenity v zobrazení námětu krajiny jako výmluvného a zároveň němého svědka událostí, neboť sleduje tvorbu umělce ještě před vznikem skupiny Sedm v říjnu, která v protikladu k předloženému obrazu preferovala zdůraznění jedince jako bytosti schopné uchovat si svou důstojnost a lidskost v době války. Josef Liesler, svérázný umělec hodnocený jako surrealista odkazující se často ke klasickým malířům jako Daumier či Goya, své dílo sám vnímal jako prostor fantaskní reality, avšak svým širokým formálním rejstříkem by bylo zavádějící umělce tohoto formátu řadit k jednomu uměleckému stylu. Předložená Krajina si bere z expresivních poloh autorovy tvorby to nelepší a v kompilaci s žánrem vytváří jedinečný pohled na zvolenou scenérii.