• SCHÉMA KVĚTU ORCHIDEJE

135 | SCHÉMA KVĚTU ORCHIDEJE

MIRVALD Vladislav (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny)

Olej na kartonu, 45 x 33 cm, adjustováno v paspartě, datováno zezadu 2001, signováno zezadu Vl. Mirvald.

Výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy ho opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. V té době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.
Autor viz CH 8/334.

  • zpět