• VÁLKA

076 | VÁLKA

MRKVIČKA Otakar (1898 Příbram - 1957 Praha)

Akvarel a tuš na papíře, 18,5 x 29,5 cm, autorsky rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1943, signováno vpravo dole 4. září OMrkvička 43.
Otakar Mrkvička ve válečných letech téma utrpení, odcházení, vůbec těžké doby války zobrazoval velice často, stalo se stěžejním. Nabízené dílo je jasným příkladem umělcova počínání a vnímaní doby. Zobrazená postava je ovládaná utrpením, to vše doplňuje pozadí potemnělé městské krajiny zasažené válkou. Celý námět podtrhuje zvolená výrazná, expresivní barevnost muže a taktéž krajiny. Autor do díla přenesl bezmoc národa, bezmoc jedince samotného a předává dílem jedinečnou výpověď doby čtyřicátých let.

  • dosažená cena: 41 000 CZK