• PINIOVÝ HÁJ

211 | PINIOVÝ HÁJ

NOVOPACKÝ (NOWOPACKÝ) Jan (1821 Nechanice u Hradce Králové - 1908 Slavětín u Loun)

Olej na plátně, 45 x 35,5 cm, rámováno, datace – 1850–1855, signováno vlevo dole J. Nowopacký, zezadu opatřeno výstavním štítkem.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové.
Vystaveno a publikováno:
Má vlast - Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Správa Pražského hradu a S.V.U. Mánes, 4. 9.–1. 11. 2015, str. 202.
Text z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové:
„Předložený obraz Piniový háj je nesporná a velmi krásná práce Jana Novopackého. Novopacký studoval od roku 1842 na vídeňské Akademii: v Gsellhoferově ateliéru, v krajinářské škole Josefa Mossmera, ale zejména u Thomase Endera, s kterým maloval v rakouských Alpách a na Gardském jezeře. Na Akademii uzavřel přátelství s krajinářem Josefem Selleným, často společně pracovali a cestovali, v roce 1852 do Dalmácie, v letech 1853 až 1854 pobýval v Itálii. Tyto cesty zásadním způsobem ovlivnily Novopackého tvorbu. Tehdy si vypracoval paletu zářivých barev i volný štětcový přednes. Vyhledával malebné motivy, pohledy na jezera, italské sopky, na přímořskou krajinu v Dalmácii, v Itálii pak zejména v okolí Neapole a Capri, zachycoval antické ruiny, osamělé kláštery, zámečky a vily, které zpracovával v průběhu cesty většinou akvarelem a barevnými tužkami, teprve po návratu vznikala v ateliéru velká plátna stejných motivů, například předložený Piniový háj, který bezesporu patří k nejvýznamějším a nejkvalitnějším Novopackého obrazům.“
Autor viz T 2/217, TB 25/531, B 7/763, NEČVU 2/574.

  • dosažená cena: 90 000 CZK