• BEZ NÁZVU (BOY)

028 | BEZ NÁZVU (BOY)

PINKAVA Ivan (1961 Náchod)

Fotografie, 28 x 39 cm, rámováno, pod sklem, datováno 2009, signováno zezadu I Pinkava, zezadu opatřeno přípisem s určením fotografie č. 1/3.
Český fotograf, studoval nejprve Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a posléze Uměleckou fotografii na pražské FAMU. V roce 1989 spolu s fotografy Pavlem Baňkou, Jaroslavem Benešem, Janem Ságlem, Jaroslavem Bártou a Josefem Mouchou založili Pražský dům fotografie. V období 2005 - 2007 působil jako vedoucí pedagog fotografického ateliéru na UMPRUM. Monografista Petr Vaňous o něm napsal: „Během takřka třiceti let vytvořil vlastní, svébytný vizuální jazyk, který lze ztotožnit s jeho vlastním uvažováním o světě. Figury a zátiší se v jeho díle prolínají, jsou aktualizovaným zrcadlením hlubších myšlenkových procesů navázaných na řeč tradiční západní kultury. Autor cíleně vstupuje do známých ikonografických situací, aby je - někde nepatrně, jinde radikálně - pozměnil, zpřeházel, přejmenoval, vyprázdnil, zastřel nebo jim dal vyniknout v jiném osvětlení. Za dějinnými kulisami nachází cosi společného, platného pro současnost i budoucnost - předobrazy lidské nejistoty pramenící z vlastní tělesné pomíjivosti.“ Pinkavovo dílo je vystaveno v řadě domácích i zahraničních galeriích.

  • zpět