022 | KRAJINA

    PREISSIG Vojtěch (1873 Světec u Bíliny - 1944 Dachau)

    Litografie na papíře, 8,2 x 7,2 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, signováno vpravo dole Vojt. Preissig.
    Významný český malíř, grafik a ilustrátor vystudoval UPŠ v Praze u prof. B. Ohmanna. V r. 1898 odjel do Paříže, kde pracoval v ateliéru u A. Muchy a zároveň se vzdělával v typografii a grafice v soukromých ateliérech M. Delauna a K. Schmidta. Počátky jeho tvorby, převážně grafické, typografické a ilustrační, jsou spojeny se secesí. Třicátá léta patřila v jeho tvorbě zejména malířství a nutno dodat, že v ní vznikala nejpůsobivější a nejkvalitnější díla. Preissig se v nich zabýval tématem organismu a organických přírodních procesů, a to na bázi obrazových a kompozičních principů. Vzájemně v nich vztahoval či prorůstal tři kompoziční centra, jednotky nebo eventuálně množiny jejich obrazových prvků.
    Autor viz T 2/311, TD 151, V 3/624, TB 27/373, B 8/478, NEČVU 2/648.

    • dosažená cena: 2 000 CZK