018 | PORTRÉT DÍVKY

    SKRAMLÍK Jan (1860 Praha - 1936 Praha)

    Olej na plátně, 60 x 70 cm, rámováno, datace – okolo r. 1920, signováno vpravo nahoře J. Skramlík.
    Portrétista a historicky orientovaný malíř, syn pražského primátora. Krátce studoval na pražské AVU a poté osm let na akademii v Mnichově u C. Lindenschmidta. V Paříži se seznámil s F. Brožíkem, jenž se stal jeho nedosažitelným vzorem. Po Brožíkově nastoupení na pražskou akademii Skramlík pracoval v jeho ateliéru. Studium prohloubil pobytem v Itálii, cestami po jižní Evropě, Německu a Anglii. Jeho historizující podobizny a historické a náboženské techniky, přibližující se brožíkovskému realismu a staromistrovskému koloristickému ladění, získaly značnou dobovou popularitu.
    Autor viz T 2/454, TB 31/124, B 9/641, NEČVU 2/750.

    • dosažená cena: 50 000 CZK