• PÁR

136 | PÁR

SYCHRA Vladimír (1903 Praha - 1963 Praha)

"Tuž na papíře, 29 x 21 cm, paspartováno, datace 1941, signováno vpravo dole V.S. 41.
Významný malíř, grafik a ilustrátor, studoval na UPŠ v Praze u prof. Emanuela Dítěte a na AVU v Praze u prof. Maxe Švabinského, kterou dokončil v roce 1927. Od roku 1930 byl členem S. V. U. Mánes a jeho členství skončilo v roce 1949. Během svého života předával své výtvarné zkušenosti studentům na AVU v Praze a také na soukromé škole kreslení, pod záštitou S.V.U. Mánes. Jeho tvorba, z počátku grafická se zaměřovala na městské náměty a pražskou periferii. Často se také objevovaly náměty se sociální tematikou, poukazující na nesmyslnost boje a násilí. V jeho tvorbě je pozorovatelná změna tematického zájmu, a to na místo neklidných sociálních témat, příklon k tvorbě symbolické, inspirované mytologií a italskou renesancí. Poválečná tvorba byla následně zaměřena spíše monumentálně, dekorativně, k výrazné barevnosti a jednoduché formě. Kromě malby se věnoval také ilustraci, např. v literárním díle Guye de Maupassanta ""Miláček"". Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách a galeriích.
Autor viz T 2/514, TD 180, V 4/397, B 10/34, NEČVU 2/811."

  • dosažená cena: 2 500 CZK