• PŘED ZRCADLEM

013 | PŘED ZRCADLEM

TIKAL Václav (1906 Ptetín u Přeštic - 1965 Praha)

Tempera na lepence, 50 x 40 cm, rámováno, datace 1964, signováno vpravo dole Tikal 64, zezadu opatřeno výstavním štítkem.
Zezadu opatřeno štítkem Ústředního svaz Čs. výtvarných umělců a štítkem Artcentrum Praha, Václav Tikal: Vor dem spiegel, profile v. Bochum 1935.
Vystaveno:
Václav Tikal – Pokušení, Galerie Moderna, 6. 10. 2011 - 6. 11. 2011, Praha.
Předkládané dílo pochází z roku 1964, tedy připadá do posledních let autorovy tvorby ale taktéž do období, kdy byl stále velice činný. 1963 se účastnil velké výstavy 1900-1966, konající se v Alšově Jihočeské galerii a v roce 1965 mu byla uspořádána vlastní retrospektiva či se zúčastnil Cannes Arte a Resistenza in Europa v Boloni. V nabízeném díle se zračí Tikalova práce s abstrakci, kterou pojal za svou od padesátých let, kdy se tendenčně snažil o navození předmětné iluze. V tomto případě máme před sebou ukázkový příklad autorovy práce let šedesátých, jeho práce s imaginárními konstrukcemi, spletitými, trubkovitými formami, které spějí až k jakýmsi obrazným labyrintům. Přesto je znatelné, že se Tikal nevzdal úplně organického světa, přírodních jevů, jen je přetváří do forem nových, kosmických. Toto dílo je pronikavé svou surovostí, a přesto pěvně se držící autorových konstrukcí. Václav Tikal zde diváka nenechává na pochybách, jak o svém přesvědčení, tak o skvělém ztvárnění tématu abstraktní formou. Toto a mnohá další díla jsou důkazem, že se Václav Tikal neodmyslitelně zasadil svou tvorbou o rozvoj abstraktního umění.
Autor viz T 2/592, TD 196, B 10/183, NEČVU 2/859.

  • dosažená cena: 110 000 CZK