• BEZ NÁZVU

178 | BEZ NÁZVU

TVRDOHLAVÍ (1987 - 2001)

"Soubor devíti grafických listů, rámováno v paspartách, pod sklem, kompletní soubor prací všech výtvarných umělců z výše jmenovaného uměleckého sdružení.
Volné umělecké sdružení Tvrdohlaví byla česká umělecká skupina, která formálně existovala v letech 1987 až 2001. Její název vznikl pravděpodobně v návaznosti na českou kuboexpresionistickou skupinu první republiky Tvrdošíjní. Představiteli této skupiny byli Jiří David (1956) - originální vlastní styl s atmosférou pláten se zobrazenými záhadnými ""hermetickými"" stavbami a magickými ideogramy, Stanislav Diviš (1954) - v době založení skupiny již uznávaný výtvarník, který se v ní formoval do autora s díly vyznačující se sociální vybledlostí a charakteristickou barevností, Michal Gabriel (1960) - inspirující se egyptským a asyrským uměním nebo zobracující naopak současná témata v tiché a prosté jednoduchosti, Zdeněk Lhotský (1956) - autor objektů na hranici plastiky a obrazu v přísném řádu geometrie a matematiky, Stefan Milkov (1956) - autor alternativního pohanského světa plného humorné nadsázky a básnických metafor, Petr Nikl (1960) - zejména se svými obrazy zvířat, většinou ale zvířecích mláďat, hmyzích larev, kukel a ptačího klubání, Jaroslav Róna (1957) - ten ve skupině vytvářel díla na téma smyslu a krásy těžkopádnosti, František Skála (1956) - prezentující se u Tvrdohlavých jako oživovatel věcí prošlých a zaniklých, Čestmír Suška (1952) pohybující se ve svém specifickém světě náhod a analogií. Manažerem skupiny byl Václav Marhoul, který jí pomáhal prezentovat na mediálně velmi sledovaných společenských akcích."

  • zpět