040 | HROZNOLHOŤANKA S DĚCKEM

  UPRKA Joža (1861 Kněždub na Moravě - 1940 Hroznová Lhota)

  Olej na dřevě, 28,5 x 50,5 cm, rámováno, datace – 1930 - 1935, signováno vpravo dole JU.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jaroslava Pelikána.
  Komentář PhDr. Jaroslava Pelikána:
  Na posuzovaném obraze je na rozlehlé louce poseté květy pampelišek zobrazena v pokleku žena v kroji z Hrozné Lhoty. Před ní stojí malé dítě v lidových dětských šatičkách, na hlavě vyšívaný čepec s mašlí. Figurální kompozice je doaranžována keramickým čepákem, který patřil k výbavě poutníků. Za prostranstvím louky se otevírá pohled do krajiny se vzdálenými pahorky na obzoru. Obraz spadá dobou svého vzniku do pozdního období Uprkovy tvorby, které je poznamenáno jistou kolísavostí výtvarné úrovně. Umělec projevuje zvýšený zájem o dekorativní uspořádání formotvorných prvků obrazu, kterému vyhovuje umělejší aranžovaná kompozice a barevná nadsázka. Barvu klade na plátno rychlými, temperamentními tahy štětce, místy v pastosních vrstvách. Uprka maloval obraz v době, kdy už delší dobu pobýval trvale na Slovensku a k zaužívaným motivům „pouti“ se se stereotypní manýrou vracel většinou proto, aby uspokojil poptávku naléhajících zájemců.
  Jedna z nejsilnějších a nejoriginálnějších osobností českého výtvarného umění z konce 19. a počátku 20. století. Malíř a grafik s osobitým výtvarným projevem studoval u prof. F. Čermáka na pražské Akademii. Počátky jeho tvorby jsou spjaty s tříletými studiemi na akademii v Mnichově, kde sbíral cenné podněty u prof. N. Gysise a později u O. Sitze. Po krátkém pražském období spojeném se zápisem u M. Pirnera se na konci 80. let vrací do své domoviny na Moravské Slovácko, které svým koloritem a zvyky zastane jeho hlavní inspirační zdroj. Po roce 1890 se dá v jeho tvorbě objevit náladová verističtější forma, která vyústí na přelomu století v impresivní vazbu, jež se stane signifikantní pro jeho autorský rukopis. Často jsou v jeho virtuózních tazích štětce skvrny velké dva až tři centimetry. Z jeho vrcholných děl vyzařuje radost z barev, pohybu, ruchu, z projevu vitálních sil a životní optimismus.
  Autor viz T 2/622, TD 201, V 4/496, TB 33/587, B 10/345, NEČVU 2/881.

  • zpět