107 | ŽENA Z HORŇÁCKA V MENTÝKU

    UPRKA Joža (1861 Kněždub na Moravě - 1940 Hroznová Lhota)

    Olej na plátně, 110 x 78 cm, rámováno, datace 1914, signováno vpravo dole JU14.
    Konzultováno se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.
    U tohoto díla se nám naskýtá výtečný pohled na dílo autora, jehož um vyobrazit folklorní život a vše co s ním souvisí je bravurní. Joža Uprka, kořenný staromilec, milovník všeho starého, hodnotného, milovník obyčejů, nám v daném díle nabízí pohled na ženu z Horňácka, ženu sedící na loži ve světnici, čtoucí knihu, nejspíše písmo či jinou liturgickou knihu, pobývaje si v klidu svého domova, nejspíše připravena na cestu do kostela. Daný motiv ženy v mentýku můžeme připodobnit k vícero dílům autora, například sérii Úvodnic z Velké, které jsou též v mentýku a šátku. Nabízené dílo je výtečnou ukázkou práce autora s detaily, za pomoci kresebného stylu propojeného s citlivým užitím barevných ploch. Žena sedí na krásném přehozu s vegetativním vzorem, jenž hraje pastelovými barvami, převážně žlutavým tónem, který koresponduje s krásnou výraznou sukní. Hra s detaily se u díla projevuje i v použití nástěnného obrázku v pozadí, na modravé zdi či útržku papíru v první části obrazu, ležícím na šedavé podlaze. Joža Uprka v daném díle prokazuje všechny své mistrné kvality a ukazuje se nejen jako skvělý malíř našeho, ale i evropského prostoru. Před námi je referenční obraz z období Uprkovy tendenčně národopisné tvorby. Žena z Horňácka v daném provedení představuje výtečnou dražební příležitost.

    • zpět