• KOMPOZICE

154 | KOMPOZICE

VASARELY (VASARHELYI) Victor (1908 Pécz - 1997 Paříž)

"Serigrafie na papíře, 565 x 420 mm, rámováno v paspartě, pod sklem, signováno vpravo dole Vasarely, autorský tisk č. 2/3.
Malíř a grafik, čelný představitel optické linie abstraktního umění. Známé hlavně jeho serigrafie pravidelných struktur.
Autor viz V 5/13, B 10/402."

  • dosažená cena: 28 000 CZK