• FRANCOUZSKÁ KRAJINA

005 | FRANCOUZSKÁ KRAJINA

CHITTUSSI Antonín (1847 Ronov nad Doubravkou - 1891 Praha)

Olej na plátně, 24,5 x 35 cm, rámováno, datace – poč. 80. let 19. stol., signováno monogramem vpravo dole.
Opatřeno odborným posudkem Prof. PhDr. Romana Prahla a restaurátorskou zprávou..
Antonín Chittussi bývá označován za prvního moderního českého krajináře - impresionistu. Tento rodák z Železných Hor se nejdříve učil na školách v Praze, Vídni a Mnichově. Nikde však neprošel tak zásadní změnou repertoáru a stylu jako v Paříži, kde se inspiroval učením barbizonských a také začal malovat ve volné krajině. V Paříži se také Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem a hlavním obsahem jeho obrazových kompozic. Po návratu z Francie Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi tak vlastně do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec.
Autor viz T 1/397, TD 79, TB 6/516, B 3/8, NEČVU 1/298.

  • zpět