• V LÉTĚ

030 | V LÉTĚ

HUDEČEK Antonín (1872 Loucká u Dudyně nad Ohří - 1941 Častolovice)

Olej na plátně, 95 x 95 cm, rámováno, datace - r. 1903, signováno vpravo dole Hudeček.
Publikováno: Antonín Matějíček, Antonín Hudeček, Melantrich, Praha 1947, obr. č. 43 (barevná reprodukce) a v textu na str. 50, Volné směry, ročník X, SVU Mánes v Praze 1906, str. 178.
Komentář k obrazu z textu prof. Antonína Matějíčka: „A již nachází sebe v obraze „V létě“, v klidném tichém výkroji červencové krajiny s loukou, posetou kopretinami a máky v popředí, s chalupami a stromy v pozadí a s vysokou oblačnou oblohou. Forma tu zhoustla, barva nabyla sytosti, dosud u Hudečka nebývale i malířský rukopis nabyl větší pevnosti a výraznosti.“
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře: Rozměrné letní plátno Antonína Hudečka jsme po dlouhá desetiletí znali jen z barevné celostránkové reprodukce ze staré Matějčkovy monografie. Jeho současný objev znamená možnost vychutnat si umělcovu štětcovou techniku či výraz obrazu naplno a připomenout si též vazbu na malířský program věčného rivala Antonína Slavíčka. Právě s ním totiž ve Střítěži, odkud pochází motiv obrazu, delší čas roku 1903 maloval. Seznáme, že oproti jisté melancholii předchozích obrazů malovaných na Okoři dýchá toto plátno vitalitou a pod nakadeřenými oblaky tepe život v lukách, na polích a ve vsích. Tato velká plátna Slavíčkova a Hudečkova patřila k vůbec tomu nejlepšímu, co v domácím výtvarném světě tehdy kolem roku 1900 vznikalo. Oba pilní členové Spolku výtvarných umělců Mánes tak mohli roku 1904 shromáždit rozsáhlou kolekci, již vystavili v pavilonu Pod Kinskou a došli příznivého ohlasu kritiky.
Malíř krajinář, žák M. Pirnera a V. Brožíka na AVU v Praze. Společně s A. Slavíčkem představitel proměny české krajinomalby na zlomu století. Jeho pojetí vychází ze symbolisticky laděných výjevů, které se proměňují do impresionismem ovlivněných děl. Postupně pak vystupuje realistický rys, v jeho obrazech ale zůstává důraz položený na barvu a barevnou skvrnu.
Autor viz T 1/386, TD 77, V 2/500, TB 18/33, B 5/649, NEČVU 1/291.

  • dosažená cena: 1 600 000 CZK