011 | TVAR

    JANEČEK Ota (1919 - 1996)

    Olej na kartonu, 63 x 90 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1970, signováno vpravo dole Janeček 1970, č. soupisu díla 8741.
    Autor díla, Ota Janeček, byl český malíř, grafik, sochař a ilustrátor, jenž studoval malbu u prof. F. Kysely na UPŠ v Praze a sochu u K. Pokorného. Ve 40. letech do jeho tvorby začal promlouvat styl Modiglianiho a kubistické vlivy. V 50. letech si zařídil v Praze vlastní podkrovní ateliér, ve kterém začal malovat nefigurativní příměstské krajiny. Koncem 50. let se mu stala základním zdrojem inspirace přiblížená příroda z nejbližšího okolí. Začal malovat obrazy ve slavném cyklu Trávy. Svou tvorbou zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky, knižní ilustrace i do známkové tvorby. V 70. letech vytvořil několik významných cyklů, např. Terče a Zdroje života. Toto pozdní období jeho tvorby, do kterého je datován i v aukci nabízený obraz, se nese v duchu neustálého dialogu mezi člověkem a přírodou, ve kterém Janeček nechal ze svých obrazů vizuálně promlouvat ptáky, trávy, motýly nebo květiny. ‘Tvar´ je o to více zajímavějším dílem, neboť míra použité abstrakce v námětu je neobvykle vysoká. Janeček ustupuje od své typické barevnosti, od hravých odstínů hřejivého okru, žluti či nebeské modři a svou paletu barev zužuje natolik, že se jedná o malbu takřka monochromatickou. Použitá střízlivost barev dává naplno vyniknout tvarové studii; centrem celé kompozice je ovál vejčitého typu obklopený dvěma dalšími, které z něj vychází a jakoby nabízí další možnou posloupnost ve vývoji tvaru, jenž se postupně uvolňuje ve své symetrii a pevnosti, až se nakonec rozplývá do temnoty v pozadí plochy. Zajímavá je rovněž textura Janečkovy malby — při bližším pohledu si všimneme, že malíř při práci použil jako podklad na plátně přes sebe navrstvené části síťoviny a pigment nanášel přes ni. Výsledkem je mřížkovitá textura, jež malbě dodává na plasticitě a rovněž napomáhá lepšímu propojení kontrastních barev. Dílo Tvar je osobitým příkladem Janečkovy tvorby, která má své jedinečné znaky a v jeho díle nejen že nezapadá, ale dotváří celistvost autorova zaujetí pro zachycení světa viděného i neviděného.

    • zpět