• BUVOLI

089 | BUVOLI

LI KERAN (1907 Xuzhou - 1989 Peking)

Tušová malba na papíře adjustovaném na brokátu, 90,5 x 46 cm, signováno s doprovodným textem a opatřeno autorskými razítky.
Čínský malíř a pedagog byl zásadní postavou čínského umění 20. století. Jeho individuální styl krajinné malby byl založen na propojení tradice středověkých mistrů a soudobých tendencí ve výtvarném umění. Ve 13 letech začal studovat u lokálního malíře. V roce 1923 ukončil Shanghai Art College, kde se věnoval jak východnímu, tak západnímu umění. Inspirován myšlenkami Kang Youweie zastával názor, že budoucnost čínského umění tkví v propojení východního a západního stylu tvorby. Ve studiích pokračoval na universitě pod vedením André Claoudita, kde byl v jeho tvorbě zřetelný vliv německého expresionismu. Jako odpověď na jeho experimenty s figurální malbou tuší přišlo uznání a pozvánka ke studiím v Pekingu. Po roce 1954 strávil mnoho času skicováním přírody, což považoval za první krok k reformě čínského malířství. Tradiční kaligrafické techniky propojoval se západními metodami, jako je na příklad šerosvit. Je považován za průkopníka nových trendů v čínském umění, na jehož odkaz navázalo v osmdesátých letech mnoho následovníků sdružených ve škole nesoucí jeho jméno.

  • zpět