• MAROCKÝ VOJÁK

127 | MAROCKÝ VOJÁK

PELC Antonín (1895 Lišany u Rakovníka - 1967 Praha)

Olej na plátně, 74 x 55 cm, rámováno, datace – 1.pol. 40. let 20. stol.
Zezadu opatřeno štítkem Svazu Československých umělců Praha.
Opatřeno odborným posudkem od PhDr. Jaromíra Zeminy.
Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a pedagog. Studoval soukromě u malíře K. Reisnera na AVU v Praze. Jako kreslíř a karikaturista publikoval v domácím i zahraničním tisku, v roce 1920 vstoupil do redakce Šibeniček. Od roku 1939 působil ve Francii a USA. V roce 1946 se vrátil zpět do Čech, kde začal vyučovat na VŠUP, v roce 1949 se stal profesorem. Mezi lety 1953 - 1967 vedl malířskou speciálku na AVU v Praze. V 30. letech se začal orientovat na levicovou tvorbu. Maloval kubistická zátiší, krajiny i figurální kompozice. V jeho osobitém stylu spojoval kresebnost a malířské cítění se sociálním obsahem. V ilustrační tvorbě zkombinoval karikaturní zkratku, kresebnou jasnost a obrazovou rezonanci plochy a také poláčkovský humor. Od roku 1934 byl členem SVU Mánes.
Autor viz T 2/257, TD 144, V 3/564, B 8/194, NEČVU 2/1012.

  • dosažená cena: 480 000 CZK