057 | RGB 3D Č. 5

  ACHRER Josef (1982)

  Akryl na plátně, 17 x 10 x 30 cm, datace 2014, signováno vespod Josef Achrer 2014.
  Publikováno:
  Achrer, Galerie Zdeněk Sklenář, 2015, s. 29.
  Dílo nabízené do aukce pochází z ruky umělce, výtvarníka, jenž patří mezi osobité a oceňované autory současné generace a je též součástí skupiny Obr, která se od první výstavy v r. 2007 výrazně zapsala do povědomí široké veřejnosti. Josef Achrer má ve své tvorbě blízko k vizuálnímu vyprávění za pomoci prostorové představivosti a malířského gesta. Umělec čerpá své podněty z obrazové postmoderny, ke které v letech 2009-2010 přibyl geometrizovaný rastr. Achrer byl již v době dětství fascinován fenoménem mapy a v díle předloženém do aukce autorova fascinace dále rezonuje. V díle RGB 3D č. 5 se Achrer potýká s otázkami geometrického prostoru a za pomocí obrazových prostředků, jenž jsou plně nabyty symbolickým významem a osobitým pojetím formy, vytváří vlastní imaginární kosmos. Tyto geometrické útvary, zosobnění topografií v prostoru, jsou stálicemi v jinak prchavém bytí, a zároveň jakýmisi protiklady k nestálým prvkům lidského reálna. Josef Achrer originálně pracuje s předmětností zamyšlených symbolů, s jejich plasticitou a efektností. Za pomoci barev a tvarosloví zde vytváří jedinečný předmět, dílo, jež je v abstraktním světě autora stálicí a jedinečností. Josef Achrer překvapuje svým tvůrčím úmyslem v díle, onou stálost geometrie ve světě geografie a kartografie. Dílo RGB 3D č. 5 je autorovým příkladem zjednodušení formy na základní geometrii, návrat od složitosti tónů barev k barvám základním. Jedná se o přímé zobrazení umělcovy intuice, vnitřní popud. Předložené dílo je jedním z mála svého druhu v celé autorově tvorbě, jde o osobité a surově věcné dílo, protkané autorovým jedinečným přístupem k realitě, jeho hledáním hranic, pravidel a možností. RGB 3D č. 5 je dílem, jenž spoluvytváří soudobé české umění.

  • dosažená cena: 65 000 CZK