• DONNA SIMONETTA VESPUCCI

116 | DONNA SIMONETTA VESPUCCI

ANDERLE Jiří (1936 Pavlíkov u Rakovníka)

Kombinovaná technika na papíře, 48 x 48 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1982, signováno dole uprostřed Jiří Anderle 1982 spolu s přípisem s určením, opatřeno autorskou dedikací.
Studoval u prof. Pelce a Silovského na AVU v Praze, v letech 1969–73 byl asistentem prof. Z. Sklenáře na VŠUP v Praze. Tvůrčí podněty rozšířila osmiletá spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce v 60. letech, která mu umožnila poznání moderního umění ve světových sbírkách. V intencích expresivní abstrakce vzniká 1962–64 groteskně pointovaný obrazový grafický i kreslířský cyklus Vesnické tancovačky. Traumatickou vizi reality prohlubují další cykly s názvem Hlavy a Bez kůže, jejichž grafické provedení v suché jehle a mezzotintě se stane vůdčím výrazovým prostředkem dalšího desetiletí. V cyklech Komedie, Perspektivy, Hry a Interiéry navazuje imaginární rozhovor s obrazy starých mistrů a v janusovské dvojakosti dobra a zla, krásy a ošklivosti a mládí a stáří vytváří působivé podobenství lidského osudu. Figurální podoba Comedie dell´Arte, která se stala jeho celoživotním tématem i jeho staromistrovsky brilantní, jakoby rentgenově prosvětlená kresba, přitahoval fantazii nejmladší generace a současně otevřela jeho autorovi cestu na mezinárodní scénu, kde se stal jedním z nejcitovanějších grafiků.
Autor viz B 1/166, Ch 1/41, NEČVU 1/26, Současná česká grafika, kat. 1989.

  • dosažená cena: 24 000 CZK