• MALÁ LEŽÍCÍ POSTAVA

085 | MALÁ LEŽÍCÍ POSTAVA

ARCHIPENKO Alexander (1887 - 1964)

Patinovaný bronz, 34 x 18 x 13 cm, značeno zezadu Archipenko 3/12.
Opatřeno certifikátem Archipenko Foundation, Frances Archipenko Gray, dokládající, že se jedná o pozdější odlitek z roku 1964 z původního sádrového odlitku z roku 1913.
Publikováno:
D. H. Karshan, Archipenko, The Sculpture and Graphic Art, Including a Print Catalogue raisonné, Tübingen, 1974, str. 69;
K. J. Michaelsen, Archipenko, A Study of the Early Works, 1908 – 1920, New york, 1977, str. 44;
D. H. Karshan, Archipenko, Sculpture, Dravings and prints 1908 – 1963, Danville, Kentucky, 1985, str. 34, č. 15;
Alexander Archipenko, Catalogue raisonné;
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném, Galerie Diamant, S.V.U. Mánes, 4. 4. – 31. 5. 2013, str. 235, zezadu výstavní štítek.
Divákovi je předložena plastika velkého ukrajinsko-amerického sochaře Alexandra Archipenka, jednoho ze zakladatelů kubistické sochy. Archipenko opustil dobový směr neo-klasicistního sochařství a spoluvytyčil směr pro moderní sochu. Pomocí fragmentace subjektu docílil ve svých prostorových pracích podobného záměru jako Pablo Picasso v ploše, na svých plátnech. Archipenko za pomoci již zmíněné fragmentace, plošných rovin a též negativu prostoru vytvořil prostor pro mnoho možných pohledů na pohyb dané postavy a hmoty. Archipenko se ve svých sochách inspiroval, jako tomu bylo u většiny nestorů kubismu, pravěkým a starověkým uměním. Sledoval zgeneralizovanou formu těchto děl a jejich všeříkající jednoduchost. Umělec pracoval často jak s plochou, tak s volným prostorem, negativem a též se světlem, které tvoří tuto hmotu pro oko diváka, odráží se od hmoty, proniká volným prostorem. Nabízené dílo je datováno do roku 1913, roku, kdy tento význačný umělec dvacátého století pobýval v Paříži, spoluvytvářel nový pohled na moderní umění a též se zabýval pedagogickou činností. Podané dílo má všechny signifikantní znaky autorovy tvorby a ukazuje ve své úžasné jednoduchosti formy, linie a plochy krásu kubismu ve své surové formě. Toto dílo nese vše - autorovu jedinečnost, nadčasový přístup a podíl na utváření dějin umění dvacátého století.

  • zpět