• RUCE II.

197 | RUCE II.

BALCAR Karel (1966)

Olej na plátně, 40 x 60 cm, rámováno, datováno 2004, signováno zezadu KB 11.04.
Český malíř, studoval na pražské AVU v ateliéru se zaměřením na klasické malířské techniky, zejména tedy lazurní malbu, šerosvit aj. Jeho díla se vyznačují vlivem barokní malby, hlavně klasicizujících proudů zosobněných malíři Caraccim nebo Guido Renim. Středobod jeho techniky je ve figurální kompozici, ve které se propojují mužský a ženský antropomorfní obraz. Jedním z Balcarových hlavních témat je klíčová otázka vysokého umění filozofie života a smrti. Jeho díla se objevila například na výstavách hyperrealismu, aktů či portrétů.

  • dosažená cena: 18 000 CZK