• BEZEJMENNÁ KRAJINA II

282 | BEZEJMENNÁ KRAJINA II

BALCAR Martin (1957)

"Olej na plátně, 70 x 50 cm, rámováno, datace 1995, signováno vlevo dole Balcar 95.
Vystaveno:
Martin Balcar, Nebe Peklo, Galerie Via art, Praha, 1996.
Publikováno:
Martin Balcar, Nebe Peklo, Galerie Via art, Praha, 1997.
Malíř, vystudoval obor knižní grafika na VŠUP v Praze u prof. Solpery. Kromě své užité tvorby, která získala v roce 1993 a 1995 prestižní ocenění za nejkrásnější knihu, se autor věnuje od osmdesátých let volné malbě abstraktního charakteru. Radan Wagner o Balcarově tvorbě napsal: ""Bez aspirací na vymezující symboliku a jednoznačné či konečné pojmenování hledá Balcar adekvátní výrazové prostředky pro pocit ze sledované situace. Bez předešlých skic a studií klade v jistém podvědomém a někdy i chvatném automatismu stále další plány, pásy, vrstevnice, akcenty a struktury. Spíše než otisky štětců ulpívají na povrchu plátna všelijaké otisky, fixované stékající či rozpité vrstvy, transparentní nádechy, cákance, kapky či krůpěje. Po narůstajícím chaosu vynoří se náhle jiná skutečnost - řekněme: malířova emoční mapa - vlastní volné převyprávění.“"

  • dosažená cena: 22 000 CZK