• MALÁ KVĚTINÁŘKA

122 | MALÁ KVĚTINÁŘKA

BARTONĚK Vojtěch (1859 Praha - 1908 Praha)

Olej na plátně, 42,5 x 28 cm, rámováno, datace – kolem 1890, signováno vpravo dole V.Bartoněk.
Malíř, studoval na AVU u M. Pirnera a A. Lhoty, později také na akademii v Paříži. Nejprve se věnoval historickým námětům, ale meritem jeho tvorby bylo věrné zachycení žánrových výjevů z pražských ulic a trhů.
Autor viz T 1/39, V 5/275, B 1/485, NEČVU 1/49.

  • zpět