• OBĚD ZEDNÍKŮ

030 | OBĚD ZEDNÍKŮ

BARTONĚK Vojtěch (1859 Praha - 1908 Praha)

Olej na plátně, 59 x 78,5 cm, rámováno, datace 1905, signováno vpravo dole V. Bartoněk 1905, zezadu opatřeno štítkem s č. 447.
Český žánrový malíř studoval malbu v Praze pod vedením J. Swertse a F. Čermáka a v Paříži na École des Beaux Arts. Autor se tematicky věnoval historickým scénám a žánrovým malbám veristického ražení. Realistické výjevy z pražských ulic a trhů vynikají skvěle odpozorovanými charakteristikami postav, sociálním cítěním a bravurní technikou iluzivní malby. Ve své době byly jeho práce často reprodukovány v populárních časopisech Světozor a Zlatá Praha. Spolupracoval s Mikolášem Alšem, ilustroval knihy Boženy Němcové, restauroval a vytvořil několik oltářních obrazů a nástěnných maleb, z nichž nejznámější jsou lunety na Staroměstské tržnici či malby v kostele v Klecanech. V roce 1889 dokončil dekorativní vlys pro jídelnu Bondyho vily, postavené podle návrhu Josefa Fanty.
Autor viz T 1/39, V 5/275, B 1/485, NEČVU 1/49.

  • dosažená cena: 400 000 CZK