020 | STOJÍCÍ ŽENSKÝ AKT

    BARTONĚK Vojtěch (1859 - 1908)

    Olej na plátně, 61 x 38 cm, rámováno, datace 1889, signováno vpravo dole Bartoněk Paříž 14.12.89.
    Předložené dílo Vojtěcha Bartoňka nám přibližuje autorovu vysoce vytříbenou akademickou techniku, za kterou byl v době své tvorby velice ceněn a obdivován. Autor je znám pro svou výtečnou portrétní malbu v žánrovém postavení, kdy zasazuje dané individuality do městského reliéfu a pomocí mistrovské malby jim vnuká osobitost a živost. Námi viděný ženský akt je dokladem Bartoňkovy intimnější stránky díla, kdy zachytil nahou modelku v jejím naprostém odhalení s dávkou citů, které se i přes kýženou stylizaci malířem podařilo protlačit na povrch ženské tváře. Vystavění ženského těla, zvolená barevnost alabastrové pleti kontrastující s tmavými kadeřemi zde podtrhávají detailní vypodobnění viděného. Jak v podaném díle, tak v celé autorově tvorbě se spojuje dohromady zájem o věrné vypodobnění reality spolu se sugestivním podáním sociální stránky lidského života. Stojící ženský akt je výtečnou prací svého autora a též i jeho raritní a ojedinělé podaní reality vymykající se pro autora typickému žánrovému pojetí.