008 | NÁBŘEŽÍ S KOŇSKÝMI POVOZY

  BARVITIUS Victor (1834 - 1902)

  Olej na plátně, 27 x 35 cm, rámováno, datace 1864, signováno vlevo dole VICTOR BARVITIUS 1864.
  Opatřeno odborným posouzením PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
  Vystaveno:
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes 4. 4. – 30. 4., Praha, 2014.
  Publikováno:
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant, S.V.U. Mánes, Praha, 2014, str. 123.
  Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
  Předložený obraz je nespornou a kvalitní prací malíře Barvitia. Datovaný je v signatuře rokem 1867, vznikl tedy v době, kdy Barvitius pobýval a studoval v Paříži. Jako malíř byl Barvitius znamenitý pozorovatel, jeho realismus se obracel hlavně k zachycování atmosféry života ve městě, soustředil se přitom na otázky světla a barvy. Velkou část tvorby věnoval námětu koní, maloval je na trhu, při práci, plavení, na závodištích, ve městě i na venkově, ve Francii i v Čechách. Výjevy s koňmi v otevřené krajině nebo ve spojení s městskou architekturou jako právě na předloženém obraze, většinou komornějších formátů, dávaly Barvitiovi příležitost k moderním vzdušným záznamům. Maloval je v mnoha variantách příznačným uvolněným rukopisem a světelnými reflexy pomocí pastelové škály barev. Předložený obraz Nábřeží s koňskými povozy nese všechny typické znaky Barvitiova malířského umění, podle mého názoru není pochyb o malířově autorství.