017 | MADONA S DÍTĚTEM

    BAUCH Jan (1898 - 1995)

    Olej na plátně, 74,5 x 55 cm, rámováno, datace 1950, signováno vlevo nahoře Jan Bauch 1950.
    Žena s dítětem v náručí, námět, jenž provází lidskou tvorbu již od raných dob uměleckého vyjadřování až dodnes. V díle se nám představuje Jan Bauch, mistr barev, učitel generací a jeden z umělců, kteří tvořili moderní československou tvář umění. Námět ženy – madony držící dítě byl již mnohokrát interpretován a zaznamenán a Jan Bauch mu v tomto případě vštípil svůj osobitý přístup. Žena je zde zobrazena ve své silné roli matky, držíc dítě, největší poklad života. Obě postavy hledí čelem z obrazu, konfrontují diváka, stejně tak jako madony v kostelích, jež zdraví věřící a usazují je do kostelních lavic. Bauch zde nechal projevit svůj typický pozdní přístup k barevné hmotě, námět vystavěl z nánosů odstínů a gest vrstvení. Madona, třímající dítě v náručí sedí, zaujímá neidentifikovatelný výraz, kterým se neusmívá ani netruchlí. Dítě je u matky v bezpečí, přesto se točí směrem k divákovi, pohybuje se a jako každý nový život, vnímá vjemy světa okolo. Celé dílo je řešeno potemnělejšími, komorními barvami, které sem tam zazáří silou svého pigmentu a připomenou svou podstatu, tak jako to bývá u většiny autorových obrazů tohoto námětu. Madona s dítětem je silné, procítěné dílo, které si nezadá s religiózními náměty posvátných míst ani s těmi nejmodernějšími formami. Jan Bauch zde podává ukázku svého díla padesátých let, své oblíbené téma vztahu mateřství a též svůj osobitý podpis, který spoluvytvořil tomuto umělci velké jméno.

    • zpět