• ŽENSKÝ PORTRÉT

060 | ŽENSKÝ PORTRÉT

BAUCH Jan (1898 Praha - 1995 Praha)

"Pastel na kartonu, 36,5 x 26,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1935, signováno vlevo dole Jan Bauch 35.
Provenience:
Ze sbírky Ludvíka Kremličky.
Významný český malíř, grafik a sochař mezinárodního věhlasu, který inspiroval svým dílem několik generací výtvarníků. Pochází z rodiny pražského řezbáře a pozlacovače, u kterého se v mládí vyučil řemeslu. Mezi lety 1914-16 navštěvuje UPŠ u prof. E. Dítěte. V Uhrách a v Rumunsku zažívá boje první světové války a jeho dojmy promítne do své linie tvorby s válečnou tematikou. V r. 1919 začíná studovat u V. H. Brunnera na UPŠ a o rok později přestupuje na AVU v Praze do grafické speciálky k M. Švabinskému, kde ale nemá uspokojivý pocit z tvorby a po roztržce ze školy odchází společně s několika svými kolegy a kamarády. Zjišťuje, že se mu líbí: ""Konflikt tvarů, věcí a barev, a že i zátiší může být dramatem malby."" Východiskem jeho tvorby byl poetismus 20. let, s jehož generací sdílel i další proměny, ať už to byl neoklasicismus, braquovský monumentální kubismus a posléze i surrealismus.
Autor viz T 1/44, V 1/129, B 1/512, Ch 1/111, NEČVU 1/53."

  • dosažená cena: 42 000 CZK