150 | RODINA NA VÝLETĚ

  BĚLOCVĚTOV Andrej (1923 - 1997)

  Kombinovaná technika na sololitu, 48 x 63 cm, rámováno, datace - 60. léta 20. století.
  Provenience:
  Významná sbírka J. Wiedemanna.
  Písemné potvrzení o pravosti díla od dcery autora Andrei Pilařové-Belotsvetové.
  Dílo lze pojímat jako jasnou linii interpretace jeho autora, takřka signaturní. Andrej Bělosvětov zde podal realistický námět, myšlenku v uplné expresi. A to, kdy si divák snaží onu rodinu na výletě hledat ve schrumáži čar a tahů barev. Můžeme směle toto dílo zařadit do gestického projevu, kdy malíře zajímá geneze právě onoho gesta, jenž posléze vytváří následný produkt. Bělocvětov dává tušení, že je zde důležitější forma, která upozaďuje obsah, ale nenechá ho mizet úplně, jen do té míry, aby byl natolik provokativní pro oko diváka. Dílo je v tomto případě hlavně estetickou záležitostí a jeho další přesah je již tím, co si každý z diváků musí nésti sám.

  • zpět