• ORLICKÉ HORY Z NĚMECKÉ RYBNÉ

103 | ORLICKÉ HORY Z NĚMECKÉ RYBNÉ

BENEŠ Vincenc (1883 Velké Lišice u Chlumce n. Cidlinou - 1979 Praha)

Olej na plátně, 73 x 92 cm, rámováno, datace 1920, signováno vlevo dole V. Beneš 920.
Obraz nabízí pohled na pás Orlických hor z podhůří, přímo z okolí tehdejší Německé Rybné, dnes z Rybné nad Zdobnicí. Vincenc Beneš, jeden ze spoluzakladatelů české moderny, se zde pustil do námětu za pomoci expresivního ladění, jež posléze opustil a po dnes je pro tuto část své tvorby velice vyhledávaným autorem. Malíř zde uvádí diváka do pohledu z ostrohu tvořeného hnědozemí, který spolu se vzrostlými stromy, nabízí nádherný pohled na krajinu, která byla malířovou rodnou krajinou a kterou velice dobře znal. Pás šachovnicově poskládaných polí podhůří, které se převážně linou v přírodních barvách, následuje kruhovitě zalomený horizont modrých hor, rámující jak samotný řád, tak i pomyslný makrokosmos krajiny. Beneš zde vytvořil výtečné dílo za pomoci expresivního přístupu a nánosu barev, jemného prostupování tónu, jako je to v jeho přírodě zvykem a svým nezaměnitelným rukopisem let dvacátých zde vykresluje krajinnou scenérii, koketující s až fauvistickým a expresionistickým zaujetím. Při pohledu na toto výtečné dílo, se dere na povrch myšlenka toho, že je velikou škodou pro české moderní umění, že se nedochovalo více Benešových děl z tohoto období. Krajina z Německé Rybné je krásným příkladem tvorby Vincence Beneše a pro sběratele jeho díla skvělou dražební příležitostí.

  • zpět