• POBŘEŽÍ

102 | POBŘEŽÍ

BENEŠ Vincenc (1883 Velké Lišice u Chlumce n. Cidlinou - 1979 Praha)

Olej na plátně, 60 x 40 cm, rámováno, datace – kol. r. 1915, signováno vpravo dole V. Beneš.

Velmi vzácná raná práce Vincence Beneše nás uvádí do světa, v němž se lámaly epochy. Doznívala Evropa vídeňského valčíku a v poryvech světové války se hroutilo dosavadní uspořádání světadílu včetně mnoha zažitých forem umění. Tradiční zobrazení zanikalo v optice nových – ismů, z nichž nejrazantnějšími byli fauvismus, expresionismus, kubismus a futurismus. V dynamikou přeplněném plátně s nápadnými architektonickými akcenty se pod zvichřenou oblohou zjevuje scéna zvláštní netečnosti – pradlena a odvrácená postava muže. Malíř tu řeší nejen kompoziční finesy a pojetí koloritu obrazu, ale též nastoluje manetovsky tázavý vztah figur v prostoru, jenž je kolbištěm jejich životních osudů.

Malíř, studoval na UPŠ u E. Dítěte a E. K. Lišky a u V. Bukovace na AVU v Praze. Zúčastnil se 2. výstavy skupiny Osma, jež představovala i umělcovo východisko v expresionismu a kubismu. Jeho výrazný senzualismus jej od vyhraněné moderny odpoutává a přivádí k námětům krajiny a města. Stále více se u něj prosazuje barva a barevná skvrna impresívní povahy. Vedle toho se však u něj projevuje i tendence k jednoduché monumentalitě vycházející z jeho vazeb k novoklasicismu 20. let. V. V. Štech: V. Beneš, Praha 1967, M. Lamač: Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha 1988.
Autor viz T 1/55, V 1/167, B 1/622, Ch 1/134, NEČVU 1/62.

  • zpět