• ZÁTIŠÍ S JABLKY A HROZNY

105 | ZÁTIŠÍ S JABLKY A HROZNY

BENEŠ Vincenc (1883 Velké Lišice u Chlumce n. Cidlinou - 1979 Praha)

Olej na plátně adjustovaném na kartonu, 33,5 x 45,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole VBeneš.
Malíř, studoval na UPŠ u E. Dítěte a E. K. Lišky a u V. Bukovace na AVU v Praze. Zúčastnil se 2. výstavy skupiny Osma, jež představovala i umělcovo východisko v expresionismu a kubismu. Jeho výrazný senzualismus jej od vyhraněné moderny odpoutává a přivádí k námětům krajiny a města. Stále více se u něj prosazuje barva a barevná skvrna impresívní povahy. Vedle toho se však u něj projevuje i tendence k jednoduché monumentalitě vycházející z jeho vazeb k novoklasicismu 20. let.
Autor viz T 1/55, V 1/167, B 1/622, Ch 1/134, NEČVU 1/62.

  • dosažená cena: 50 000 CZK