• ZÁTIŠÍ S OVOCEM A SKLENICÍ

036 | ZÁTIŠÍ S OVOCEM A SKLENICÍ

BENEŠ Vincenc (1883 Velké Lišice u Chlumce n. Cidlinou - 1979 Praha)

Olej na plátně, 46,5 x 63 cm, rámováno, datace kolem r. 1926, signováno vpravo nahoře V. Beneš.
Obraz ze sbírky rodiny Hascoe.
Vystaveno:
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014.
Publikováno:
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014.
Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
Malíř, studoval na UPŠ u E. Dítěte a E. K. Lišky a u V. Bukovace na AVU v Praze. Zúčastnil se 2. výstavy skupiny Osma, jež představovala i umělcovo východisko v expresionismu a kubismu. Jeho výrazný senzualismus jej od vyhraněné moderny odpoutává a přivádí k námětům krajiny a města. Stále více se u něj prosazuje barva a barevná skvrna impresívní povahy. Vedle toho se však u něj projevuje i tendence k jednoduché monumentalitě vycházející z jeho vazeb k novoklasicismu 20. let. V. V. Štech: V. Beneš, Praha 1967, M. Lamač: Osma a Skupina výtvarných umělců, Praha 1988.
Autor viz T 1/55, V 1/167, B 1/622, Ch 1/134, NEČVU 1/62.

  • dosažená cena: 130 000 CZK