• ZÁTIŠÍ S OVOCEM

006 | ZÁTIŠÍ S OVOCEM

BENEŠ Vincenc (1883 – 1979)

Olej na plátně adjustovaném na lepence, 38 x 47 cm, datace okolo r. 1940, rámováno, pod sklem, signováno vlevo nahoře V. Beneš.
Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Barbora Ropková.
Na plátně, jež vytvořil jeden ze spoluzakladatelů české avantgardy, se zářivě skví zátiší s ovocem. Na stolku s ubrusem leží žluto-oranžová jablka, námět pro zátiší, jenž proslavil Cézanne a trsy vína v obojím zabarvení. Všechno ovoce, jako i podložka, jsou vytvořeny mistrným nanesením barevné hmoty, krátkými tahy štětce, jenž navozují pohyb světla odrážejícího se od těchto plodů. Vincenc Beneš se v díle projevil jako již vyzrálý malíř s výtečným citem pro barevnost a perspektivu. To jen potvrzuje jeho řešení sklenice v pozadí ovocného zátiší, která je dokladem skvělé práce s transparentností, světlem a hmotou, která dotváří prostorovost celého námětu. Tato sklenice je oproti plodům provedena velmi jemně, spíše gestem barev, potvrzující Benešovu pevnou pozici malířova umu. Vincenc Beneš zde skvěle zapracoval i pozadí, které se jakoby mihotá zpoza pravé strany, přes sklenici a košík, a celý námět tak rozpohybována. Toto dílo je výtečnou prací autora a skvělým zpracováním daného námětu.

  • dosažená cena: 40 000 CZK